Odpowiedzialność karna osób nieletnich

fot. KPP w Węgrowie
W ostatnich dniach policjant ds. Profilaktyki, Nieletnich i Patologii przeprowadził kolejna spotkania z młodzieżą na temat odpowiedzialności karnej oraz sposobu radzenia sobie z przemocą rówieśniczą.
REKLAMA

W poniedziałek 6 maja w Węgrowskim Ośrodku Kultury policjant ds. Profilaktyki, Nieletnich i Patologii przeprowadził warsztaty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrów, natomiast w środę 08 maja odbyło się spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie. Młodzież dowiedziała się również o środkach wychowawczych, leczniczych oraz poprawczych jakie Sąd Rodzinny może zastosować w stosunku do osoby nieletniej.

 

Środkami wychowawczymi są:

 • upomnienie;
 • zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części, do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do wykanania prac społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapetucznym, w szczególności terapii uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji, lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub do zaniechania używania substancji psychoaktywnej;
 • nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego;
 • nadzór organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest praca z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zapobieganie demoralizacji nieletnich lub pomoc w readaptacji społecznej nieletnich, pracodawcy albo osoby godnej zaufania udzielających poręczenia za nieletniego;
 • nadzór kuratora sądowego;
 • skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 • zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju;
 • przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, pezepadek równowartości przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przesyłanie, przenoszenie, przewóz lub przechowywanie jest zabronione, przepadek przedsiębiorstwa albo jego równowartości lub przepadek przedmiotów czynów zabronionych;
 • umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, która ukończyła szkolenie przygotowyujące do sprawowania opieki nad nieletnim, zwanwj dalej ,, rodziną zastępczą zawodową";
 • umieszcznie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym;

  Ponadto:
 • środek leczniczy - umieszczenie w zakładzie leczniczym
 • środek poprawczy- umieszczenie w zakładzie poprawczym
 

st. sierż. Rafał Bałdyga

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Węgrów
24.1°C
wschód słońca: 04:25
zachód słońca: 20:31
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Węgrowie