Węgrów - informacje


12.452
mieszkańców Węgrowa
5.970
mężczyzn
6.482
kobiet

1.962
w wieku przedprodukcyjnym

7.647
w wieku produkcyjnym

2.843
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

32
zawarto małżeństw

109
urodzeń

175
zgonów

-66
przyrost naturalny
miasto Węgrów
dochody

75.944.424
wydatki

79.699.408
struktura wydatków Węgrowa

78.983
0,099%
Rolnictwo i łowiectwo

7.766.741
9,745%
Transport i łączność

5.372.917
6,741%
Administracja publiczna

79.238
0,099%
Turystyka

1.925.606
2,416%
Gospodarka mieszkaniowa

32.909
0,041%
Działalność usługowa

59.296
0,074%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.000
0,001%
Obrona narodowa

456.960
0,573%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

120.855
0,152%
Obsługa długu publicznego

29.618.960
37,163%
Oświata i wychowanie

397.624
0,499%
Ochrona zdrowia

3.093.664
3,882%
Pomoc społeczna

10.000
0,013%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.237.600
1,553%
Edukacyjna opieka wychowawcza

6.752.475
8,472%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.363.518
2,966%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

772.354
0,969%
Kultura fizyczna i sport

19.558.708
24,541%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-05-21 17:13
REKLAMA
pogoda Węgrów
23.8°C
wschód słońca: 04:25
zachód słońca: 20:31
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Węgrowie